Shrnutí sezóny 2023

Sezóna 2023 utekla jako voda. Náš tým na začátku sezóny doplnili dva noví členové, kteří se hned aktivně zapojili do fungování týmu. Náš tým se opět, dá se říci že již tradičně, zúčastnil akcí od Airsoftwars, kromě Operace Lizzard, která byla zrušena kvůli africkému moru prasat v lokalitě konání. Operace Kandahár a El Protektor jsme si náležitě užili. Další akce, kterých jsme se zúčastnili, byly od Airsoftbattles, kde jsme se také zúčastnili poháru airsoftbattles, kde se náš tým umístil na výborném 13. místě z 31 zúčastněných jednotek. Náš tým navštívil armádní muzeum Žižkov a kryptu v Resslově ulici. V průběhu sezóny také proběhl kurz první pomoci pod certifikovaným dohledem, abychom měli základní vědomosti a znalosti při základním ošetření raněného, které jsme si simulovaně vyzkoušeli. Fyzické přezkoušení týmu se uskutečnilo v letních dnech a zúčastnili se jen někteří členové ale zbytek členů zaslal výsledky individualně. Měl se uskutečnit interní turnaj týmu, kde by členové týmu navzájem poměřili síly, ale bohužel se nestihl uskutečnit. Během letních prázdnin jsme v rámci spolupráce připravili pro děti na příměstském táboře airsoftovou střelnici, ukázku zbraní a vybavení a následně i teoretický výklad. Jako každoročně se v listopadu konala výroční týmová schůze, kde se udělalo krátké zhodnocení sezóny 2023, stanovily se cíle na sezónu 2024, proběhlo volení členské rady a velitele týmu, které i nadále zůstává stejné. Před zahájením schůze byly rozdány nová týmová trička. Na programu schůze také proběhla diskuse k určitým vybraným tématům a na závěr se pustila prezentace s fotografiemi ze všech událostí za sezónu.

Plány sezóny 2024

Již nám začala nová sezóna 2024 a my nezahálíme a již v lednu jsme měli opakovací kurz Krav maga od firmy Braňte se.cz, abychom si vše oživili a shodili plné povánoční pupky. V sezóně nás toho čeká mnoho. Určitě se náš tým zúčastní všech akcí od Airsoftwars a některých akcí od Airsoftbattles, včetně turnaje o pohár Airsoftbattles. Máme již také objednaný kurz od Hard Task s.r.o. Dále máme v plánu následující události: Příměstský tábor od Braňte se.cz, Horská expedice (pochoďák), Týmové tréninky, Fyzické přezkoušení, Kurz první pomoci – pod odborným vedením s tématikou a figuranty. Závěrem sezóny 2024 bude Výroční schůze a tradiční vánoční pochod na hrad Kost jako zakončení sezóny. V sezóně 2024 bude stále probíhat nábor nových členů, jelikož se chceme dále posouvat ve všech oblastech, rádi bychom tím i rozšířili naše řady týmu. Pokud máš zájem neboj se ozvat!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *